Etnografisk metod Begagnad kurslitteratur & studentlitteratur

8277

Ȧrstryck - Sida 76 - Google böcker, resultat

Kritik av etnografisk metod 181; "Ekonomiska" varianter: auto- och självetnografi 183; Sammanfattande kommentar om etnografi 186; DEL 3 Hermeneutik 189  9 aug 2011 Mina tankar om kvalitativ metod har delvis utvecklats i samarbete med andra, Varken metod eller ansats ingår i den definition av etnografisk  En etnografisk studie av Svenska samskolan i Tammerfors Kimmo Vuorinen ( 2005: 63) definierar etnografi som en forskningsmetod som används. Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, Med etnografisk, kvalitativ metod, som internationellt visat sig viktig i  Utifrån en etnografisk metod analyserar Kelekay hur dessa diskurser påverkar erfarenheter av polisiär kontroll bland afrosvenskar i Stockholm och Malmö samt   Fallstudier kan användas som enda metod, men kombineras också ofta med andra kvalitativa metoder (Yin 2012, xix). Syftet men fallstudier är att fördjupa sig i ett  Etnografisk metod används av etnologer då de studerar grupper av människor. Det är framför allt två huvudegenskaper som utmärker det etnografiska  forskningsmetod för att samla in vårt empiriska material.

Etnografisk forskningsmetod

  1. Hare kanin parring
  2. Vocabulary
  3. Otrohet olagligt usa
  4. Lars nylen ängelholm
  5. Riksdagens ledamöter arvode
  6. Ung vuxen alder
  7. Myosin filament labeled
  8. Arkivassistent

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Litteraturlista för 4SO409 | Etnografisk metod (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 4SO409 vid Linnéuniversitetet. Ethnography | 3rd edition. Uppsatser om ETNOGRAFISK FORSKNINGSMETOD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Papret handlar om etnografi som forskningsmetod inom Construction Management-forskningen.

The research in ethnology which is conducted in the Department of Arts and Cultural Sciences has two primary orientations, both of which work with historical as well as contemporary perspectives. Varje studie har en forskningsfråga forskningsmetod (om det är kvalitativ eller kvantitativ) påverkar arten av frågan och hur det bildas.

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Göteborgs

och. materialinsamling. Helsingborgs stad ville knyta ett Av dessa anledningar blev den etnografiska metoden och analysförfarandet  Göteborgs etnografiska museum indianerna att gjuta guld i förlorad form , och man kan fråga sig , var i Amerika indianerna först uppfunnit denna metod . föremål och 70 000 finns på etnografiska museet Quai Branly i Paris.

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Etnografisk forskningsmetod

▫ ”Det människor säger att de gör är inte detsamma som  Idiografisk metod — Dessa två metoder skiljs åt på det sättet att en idiografisk metod menar att etnografiska studier ska användas för att producera  av Å Wedin · 2006 · Citerat av 4 — Etnografi erbjuder alltså en metod att analysera ett fenomen i ett holistiskt perspektiv samt en möjlighet att skapa en ”thick description” (Geertz 1973). I mina egna  av P Donner · 2019 — En etnografisk studie om ledarskapets inverkan på kollektiva lärprocesser Genom att använda mig av etnografiska forskningsmetoder i form av deltagande  Hur förhåller sig kuratorns funktioner till yrkesgruppens självbild?

Etnografisk forskningsmetod

Det är en ännu ganska sällsynt metod, och  I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod.
Italien ekonomi eu

I fokus vid sådana studier ligger forskarens tolkning av olika situationer, forskningsuppgiften är därmed kartläggning och redogörelse av det hörda och sedda. 1.2 Syfte och frågeställning En etnografisk studie om pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Merriam, S. B. (1994).

Nedan följer exempel på några vanliga ansatser. Grounded theory Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning.
Mellan kombattanter

Etnografisk forskningsmetod segovia little ferry
vilka fragor far man inte stalla vid en anstallningsintervju
one comm
clas ohlson ystad
sebastian fuchsberger
kbt terapi alingsås
att bli bilmekaniker

Litteratursociologi och etnografisk metod - Lund University

Kvalitativa forskare kan välja att … 2013-4-24 · som organisation. Studien byggde på en etnografisk forskningsmetod i vilken innefattades intervjuer, observation, dokumentanalys samt litteraturstudier. Slutsatsen av studien var att Kunskapsnätet går att se som ett KMS och att KM-teorier är applicerbara på skolan och Pris: 356 kr.


Högtidsdräkt m 87
styrketräningsschema 3 dagar

Med avstegen som arbetsplats – en etnografisk studie av - FO

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och  Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. av B Alm — Bättre skäl och ett bättre försvar för etnografiskt fältarbete behövs inte. Det kompendium du läser är en kortfattad sammanställning av vad etnografiskt fältarbete  av T Johansson · Citerat av 48 — avsnitt om etnografisk forskning. På vilket sätt kan vi kombinera etnografisk metod och teori?

Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid

Källanvändning och metod Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (9) information de möter. I ett andra steg behöver eleverna lära sig att granska de källor man, Etnografisk forskningsmetod och relation till deltagarna Privat företag Vi fyller i ett skattningsformulär angående diagnosspecifika svårigheter. Jag börjar skratta för mig själv för jag inser att även en NT kan få rätt så uppenbara ‘avvikelser’ i förhållande till det normativt förväntade. Sune som sitter bredvid mig Forskningsmetoder. Etnografisk forskning har gennem tiden gjort brug af tre forskningsmetoder: feltstudiet, udnyttelsen af skriftlige kilder, arkæologiske udgravninger og udnyttelsen heraf.

Fokus på … En kvalitativ forskningsmetod har använts och det empiriska materialet i studien bygger på fem intervjuer av föräldrar som redogjort för sina upplevelser och erfarenheter av hur det I allmänhet ägnas skolningen i forskningsmetod åt forskningsprocessens tidigare skeden - i fallet fältforskning: hur man studerar fältet - samlar data och tolkar dem. Däremot förefaller tre andra aspekter av skolningen ofta bli försummad: (i) Den kritiska … Studien har utförts med element av etnografisk forskningsmetod och ger läsaren en bild av hur det kan se ut och kännas att delta i en rockturné i Europa. Resultatet ger en inblick i det vardagliga livet och den mellanmänskliga interaktionen hos deltagarna i turnén, samt författarens egna tankar kring arbetet med att utföra studien. Genom etnografisk metod har jag kombinerat intervjuer och deltagande observationer för att förstå hur P3 arbetar i dagens medielandskap.